شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : دانیال
خانم : فتانه
متولد : 1361/4/29
متولد : 1369/4/19
شهر : تهران
شهر : سمنان
آقا : حمزه
خانم : زینب
متولد : 1372/1/11
شهر : قلعه گنج
شهر : بردسير
آقا : یعقوب
خانم : فریبا
متولد : 1358/11/20
متولد : 1361/5/15
شهر : بندرعباس
شهر : بندرعباس
آقا : کمال
خانم : همتا
متولد : 1367/12/22
شهر : لنجان
شهر : شهركرد
آقا : عباس
خانم : مهتاب
متولد : 1343/2/25
متولد : 1351/12/12
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : علی
خانم : مستعار
شهر : بهبهان
شهر : بوشهر
آقا : هادی
خانم : فاطمه
متولد : 1368/6/13
متولد : 1370/1/18
شهر : رفسنجان
شهر : تهران
آقا : بابک
خانم : ماسوا
متولد : 1362/8/19
شهر : اردبيل
شهر : تبريز
آقا : بهنام
خانم : راضیه
متولد : 1364/7/15
متولد : 1368/6/24
شهر : اسلامشهر
شهر : تهران
آقا : اسلام
خانم : فاطمه
متولد : 1362/8/20
متولد : 1364/6/31
شهر : اسلام آباد غرب
شهر : اسلام آباد غرب
آقا : محمد
خانم : سوگل
متولد : 1363/11/1
متولد : 1350/6/30
شهر : شهريار
شهر : تهران
آقا : امیرعلی
متولد : 1363/10/22
شهر : تهران
شهر : تهران
آقا : عرفان
خانم : فاطمه
متولد : 1366/4/18
متولد : 1368/1/19
شهر : قزوين
شهر : رودسر
آقا : اردلان
خانم : مهسا
متولد : 1365/2/11
شهر : تهران
شهر : اندیشه
آقا : سیروان
خانم : ساناز
متولد : 1340/2/23
متولد : 1344/2/15
شهر : كرمانشاه
شهر : اروميه
ابتدا
صفحه قبل
1 از 22 صفحه بعدانتها

پیش از هر چیز باید بدانید که سایت همسریابی شیدایی طرفدار اطلاع و مشارکت خانواده‌ها در فرایند آشنایی از طریق این سایت است. همچنین، توجه داشته باشید که ثبت نام باید حتماً توسط متقاضی ازدواج یا با اطلاع او صورت گیرد. برای استفاده از خدمات سایت همسریابی شیدایی باید با پر کردن فرم ثبت نام در سایت حساب کاربری ایجاد کنید. با توجه به اینکه باید مشخصات و معیارهای خود را به صورت دقیق در این فرم وارد کنید، به شما توصیه می‌شود برای این کار از خانواده و اطرافیان کمک بگیرید.